Garantiefonds Reisgelden Gespecialiseerde Touroperators

GoAfrica.nl  is aangesloten bij GGTO, registratienummer 1423. 
GGTO biedt reizigers de garantie dat zij hun betaalde reisgelden terugontvangen, en eventueel hun terugreis vergoed krijgen, als de betrokken touroperator bij het GGTO is aangesloten en in financieel onvermogen zou geraken. 

De letters GGTO staan voor Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Het Garantiefonds GGTO is opgericht in januari 2012 en biedt inmiddels een garantie aan de klanten van meer dan 100 gespecialiseerde touroperators. 

Voor meer informatie: www.stichting-ggto.nl

Calamiteitenfonds

GoAfrica.nl  is  aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie: www.calamiteitenfonds.nl