GoAfrica.nl is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel we dit verzamelen, met wie wij deze gegevens delen, hoe wij uw privacy beschermen en hoe u mogelijk de verzamelde gegevens kunt wijzigen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

1. Identiteit van GoAfrica.nl

GoAfrica.nl is een organisator van reizen naar Zuid-Afrika is onderdeel van AfrikaPlaza en is met één kantoor gevestigd op het adres Maarse en Kroonhof 51, 1431 PC Aalsmeer. Op onze website www.GoAfrica.nl wordt ons aanbod gepresenteerd. We zijn te bereiken op telefoonnummer +31 (0)20-2382939 en per e-mail op info@goafrica.nl. Via deze contactgegevens zijn we tevens te bereiken voor vragen inzake uw privacy.

2. Verzameling gegevens & doeleinde

GoAfrica.nl verzamelt diverse gegevens van klanten. Hieronder geven we een overzicht van de gegevens die we verzamelen en tegen welk doeleinde.

2.1. Gegevens die u digitaal aan GoAfrica.nl verstrekt

Wanneer u via onze website een offerte-, contact- of nieuwsbrief aanmeldformulier verstuurt dan verzamelen we diverse gegevens in een CRM-systeem (Customer Relation Management). Verstuurt u een nieuwsbrief aanmeldformulier of contactformulier dan worden uitsluitend uw naam en e-mailadres bewaard. Verstuurt u een offerteformulier dan verzamelen we alle benodigde gegevens om een voorstel op maat te kunnen maken. Denk daarbij aan gegevens als reisperiode, reisgezelschap, bestemming, interesses en wensen. Tevens verzamelen wij uw contactgegevens: woonadres, e-mailadres en telefoonnummer. De telefoon- en e-mailgegevens bewaart GoAfrica.nl om contact met u te kunnen opnemen i.v.m. de offerte en/of de (voortgang van) uw boeking. Wanneer een offerte uiteindelijk leidt tot een definitieve boeking dan zullen de reisbescheiden naar het opgegeven woonadres verzonden worden.

2.2. Gegevens die automatisch verzameld worden

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) die helpen de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van onze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

2.3. Wettelijke grondslagen

Om persoonsgegevens te mogen verwerken hebben we de volgende wettelijke grondslagen vastgesteld:

2.3.1. U heeft ons toestemming verleend.

U heeft ons toestemming verleend om een account aan te maken waar uw gegevens in komen te staan.

2.3.2 Het is noodzakelijk.

Om uw reis vast te leggen, hebben we gegevens van u nodig.

2.3.3 GoAfrica.nl moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

De mogelijkheid bestaat dat we gegevens moeten overdragen aan overheidsinstanties ten behoeve van grenscontrole en immigratie. Ook hebben wij uw NAW-gegevens nodig voor onze facturatie en onze boekhoudkundige verantwoording richting bijvoorbeeld de Belastingdienst.

2.3.4. Als het in uw vitale belang is.

In geval van nood kan het nodig zijn dat we bepaalde gegevens met bijvoorbeeld autoriteiten of een verzekeraar communiceren.

2.4. Doeleinde

Na ontvangst van uw gegevens via de e-mail of het offerteformulier, nemen wij contact met u op voor eventuele aanvullende informatie. De ervaring heeft ons geleerd dat veel klanten het contact via e-mail prefereren boven telefonisch contact. Laat ons weten wat u het prettigste communicatiemiddel vindt. Na de benodigde informatie te hebben ontvangen, ontvangt u van ons een e-mail met een link naar een digitaal reisvoorstel. In een CRM-systeem zal al deze communicatie bewaard worden, zodat alle medewerkers van GoAfrica.nl op de hoogte zijn van uw reis / aanvraag en u op elk tijdstip te woord kunnen staan.

3. Bewaren en gebruik van uw gegevens

GoAfrica.nl verzamelt diverse gegevens van klanten. Hieronder geven we een overzicht van de gegevens die we verzamelen en voor welk doel. Naast de gegevens die onder punt 2 genoemd worden hebben we diverse gegevens van u nodig om uw reis te kunnen boeken. Tot deze gegevens behoren:

  • Namen van alle reizigers
  • Geslacht
  • Geboortedatum van alle reizigers
  • Noodnummer van thuisblijvers
  • Persoonlijke gegevens indien die van belang zijn voor een goede uitvoering van uw reis (bijvoorbeeld diëten, allergieën, fysieke beperkingen, et cetera)
  • Lichaamsgewicht (alleen indien u tijdens de reis gebruik maakt van chartervluchten)
  • In bepaalde gevallen uw paspoortgegevens
  • In bepaalde gevallen uw verzekeringsgegevens (polisnummer en verzekeraar)
  • In uitzonderlijke gevallen uw bankgegevens (bijvoorbeeld in geval van restitutie)

Als u persoonsgegevens van uw medereizigers, of een noodnummer van een thuisblijver aanlevert, kunnen wij deze alleen verwerken indien de persoon akkoord gaat en op de hoogte is van het doel waarvoor deze worden aangeleverd. GoAfrica.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Wij delen uitsluitend de van toepassing zijnde gegevens met partijen die wij inschakelen voor de levering van onze dienst(en). Vertrouwelijke gegevens, zoals paspoortgegevens, zullen in geen geval gedeeld worden met derden, tenzij dat voor de levering van een bepaalde dienst vereist is Medewerkers en door ons ingeschakelde externe partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

3.1. CRM- (Customer Relation Management) en boekingssysteem

GoAfrica.nl maakt gebruik van een CRM- en boekingssysteem voor het leveren van haar diensten. In dit systeem worden o.a. klantgegevens, gegevens over uw reis / aanvraag en eventuele medereizigers bewaard. In dit systeem wordt tevens uw reisvoorstel gemaakt en bewaard. Daarnaast monitoren we ook of de reissom voldaan is (aanbetaling en volledige reissom). Alle schriftelijke communicatie tussen GoAfrica.nl en de klant wordt bewaard.

3.2. Nieuwsbrief GoAfrica.nl

GoAfrica.nl verstuurt digitale nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief ontvangt u uitsluitend wanneer u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan middels het versturen van het offerteformulier of het nieuwsbrief aanmeldformulier. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, hiervoor verwijzen wij u naar de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. U kunt dit verzoek tot afmelden ook altijd per e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.

3.3. Social Media / WhatsApp

GoAfrica.nl geeft er de voorkeur aan om per telefoon of e-mail te communiceren. Eventuele chats via WhatsApp en Facebook worden binnen 24 uur beantwoord. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing.

Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social media kanalen goed door te nemen.

3.4. Serviceproviders

GoAfrica.nl maakt gebruik van diverse serviceproviders die ons helpen bij de levering van service aan u. Denk hierbij aan communicatie-, infrastructuur-, IT- en betalingsdiensten. Het is mogelijk dat GoAfrica.nl dergelijke serviceproviders toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens. GoAfrica.nl verleent echter uitsluitend toegang wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

3.5. Leveranciers voor uw reis

Om uw reis te organiseren werkt GoAfrica.nl samen met diverse nationale en internationale partners. Denk hierbij aan luchtvaartmaatschappijen, accommodaties, autoverhuurders, excursiebedrijven en dergelijke. Aan deze partijen verstrekken we uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het leveren van de betreffende dienst. In de meeste gevallen volstaan uw naam, vertrek- en aankomstgegevens en/of verblijfslocaties van uw reis.

3.6. Reis- en Annuleringsverzekeringen

Het is mogelijk om via GoAfrica.nl een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer GoAfrica.nl voor u een dergelijke verzekering afsluit, zal GoAfrica.nl als intermediair optreden. De verzekeraar heeft van GoAfrica.nl specifieke informatie nodig over uw reis. Wij zullen uitsluitend de benodigde informatie doorsturen. GoAfrica.nl zal deze gegevens nimmer gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.

Beveiliging en privacy waarborgen

GoAfrica.nl heeft verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en uw privacy te waarborgen.

4.1. Intern beleid

GoAfrica.nl werkt in een klein team (minder dan 5 personen). De medewerkers van GoAfrica.nl zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. In een intern beleid is vastgelegd dat geprinte documenten met vertrouwelijke gegevens te allen tijde vernietigd worden.

4.2. Beveiligde diensten van serviceproviders

GoAfrica.nl kiest zorgvuldig welke serviceproviders ze gebruikt voor haar dienstverlening. Alle partijen hebben, naar oordeel van GoAfrica.nl, gedegen eigen maatregelen getroffen om de privacy en veiligheid van uw gegevens te bewaken. Zo wordt er bij het inloggen van het CRM-systeem en de website een twee-weg-authenticatie gehanteerd. Het lokale internetnetwerk van GoAfrica.nl is beveiligd. De aanvraag- en contactformulieren die vanaf onze website worden verzonden komen altijd via een zogenaamde beveiligde verbinding tot stand.

5. Veranderingen

Deze privacyverklaring is met zorg samengesteld en voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2018. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

6. Wijzigen / inzien van gegevens

U kunt een verzoek indienen bij GoAfrica.nl om inzage te verkrijgen in uw persoonlijke gegevens op info@GoAfrica.nl of schriftelijk op ons adres:

GoAfrica.nl
Maarse en Kroonhof 51
1431 PC Aalsmeer

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

We kunnen verzoeken weigeren die onredelijk zijn of waarvoor een reactie wettelijk niet vereist is. Dit kunnen verzoeken zijn die buitenproportioneel menselijk handelen van de medewerkers vragen of bijzondere technische inspanningen teweeg brengen.