Dit is een overzicht van de vogelsoorten die in Oeganda voorkomen. De avifauna van Oeganda omvat in het totaal 1031 bevestigde vogelsoorten.
Hiervan worden 58 soorten als “zwervers” beschouwd (A), 19 soorten als “onzeker” (U) en een aantal “endemisch” (E).

(A) zwervers – soorten die zelden Oeganda aandoen
(U) onzeker – soorten opgenomen, maar niet bevestigd
(E) endemische – soorten die enkel en alleen in Oeganda voorkomen

Er is een indeling gemaakt op vogelsoort/vogelfamilie.

TIP: Bent u ornitoloog en/of vogelliefhebber? Boek bij ons een lokale gids die gespecialiseerd is in de vogels van het betreffende gebied.

Bekijk hier onze voorbeeldreizen naar Oeganda. Al onze reizen kunnen volledig op maat gemaakt worden. Maatwerk is onze specialiteit!

Nationale vogel van Oeganda

struisvogel

Orde : Struthioniformes Familie : Struthionidae   

Struisvogels zijn de grootste vogels die er bestaan, zij zijn afkomstig uit Afrika. Common struisvogel , camelus

eenden, ganzen en watervogels

Orde : Anseriformes Familie : Anatidae   

Anatidae omvat de eenden en de meeste eend-als watervogels, zoals ganzen en zwanen . Deze vogels zijn ingericht om een aquatisch bestaan met zwemvliezen, afgeplatte rekeningen en veren die uitstekend op het afwerpen water vanwege een olieachtige coating.

parelhoen

Orde : Galliformes Familie : Numididae   

Parelhoen zijn een groep van Afrika, het zaad-eten, de grond broedende vogels die patrijzen lijken, maar met featherless hoofden en spangled grijs verenkleed.

Orde : Galliformes Familie : Odontophoridae   

Ondanks de gemeenschappelijke naam van hun familie, zijn deze twee soorten zijn afkomstig uit Afrika.

fazanten en korhoender

Orde : Galliformes Familie : Phasianidae   

De Phasianidae zijn een familie van terrestrische vogels die bestaat uit kwartels , snowcocks , francolins , spurfowls , tragopanen , monals , fazanten , pauwen , en jungle gevogelte . In het algemeen zijn ze mollig (hoewel ze variëren in grootte) en hebben een brede, relatief korte vleugels.

flamingos

Orde : Phoenicopteriformes Familie : Phoenicopteridae   

Flamingo zijn steltvogels die leven in groepen, meestal 90 – 150 cm groot, leefgebied op het westerse en oosterse halfrond. Flamingo’s filteren-voeden zich met schelpdieren en algen. Hun vreemd gevormde snavels kunnen modder en slib scheiden, van het voedsel.

futen

Orde : Podicipediformes Familie : Podicipedidae   

Futen zijn kleine tot middelgrote zoetwater vogels die kunnen duiken. Ze hebben poten met zwemvliezen en zijn uitstekende zwemmers en duikers. De poten zitten achter op de romp, waardoor ze zich op het land lomp voort bewegen.

duiven

Orde : Columbiformes Familie : Columbidae   

Duiven zijn vogels met een stevig lijf, korte hals en korte slanke rekeningen met een vlezige cere .

zandhoen

Orde : Pterocliformes Familie : Pteroclidae   

Sandgrouse hebben kleine, duif-achtige hoofden en halzen, maar stevige compacte lichamen. Ze hebben lange puntige vleugels en soms staarten en een snelle directe vlucht. Zwermen vliegen naar kroegen bij zonsopgang en zonsondergang. Hun poten zijn bevederd tot aan de tenen.

traps

Orde : Otidiformes Familie : Otididae   

Traps zijn grote aardse vogels vooral geassocieerd met droge open veld en steppen in de Oude Wereld. Ze zijn alleseters en nest op de grond. Ze lopen gestaag op sterke benen en grote tenen, pikken voor voedsel als ze gaan. Ze hebben lange brede vleugels met “fingered” vleugeltips en opvallende patronen in de vlucht. Velen hebben interessante paring displays.

toerako

Orde : Musophagiformes Familie : Musophagidae   

De toerako, weegbree-eters, en go-away-vogels deel uitmaken van de vogel familie Musophagidae. Ze zijn middelgrote boombewonende vogels. De toerako en weegbree-eters zijn fel gekleurd, meestal in blauw, groen of paars. De go-away-vogels zijn meestal grijs en wit.

koekoek

Orde : Cuculiformes Familie : Cuculidae   

De familie Cuculidae omvat koekoeken , roadrunners , en anijs . Deze vogels van verschillende grootte met slanke lichamen, lange staarten en sterke benen. De Oude Wereld koekoeken zijn broedparasieten .

zwaluwen

Orde : nachtzwaluwachtigen Familie : Caprimulgidae   

zwaluwen zijn middelgrote nachtelijke vogels die gewoonlijk nestelen op de grond. Ze hebben lange vleugels, korte benen en zeer korte rekeningen. De meeste hebben kleine voeten, van weinig nut om te wandelen, en lange gerichte vleugels. Hun zachte pluim wordt gecamoufleerd te blaffen of bladeren lijken.

Orde : Passeriformes Familie : Hirundinidae   

De familie Hirundinidae is ingericht om lucht voeden. Ze hebben een slank gestroomlijnd lichaam, lange gerichte vleugels, en een korte snavel met een wijde bocht. De poten zijn ingericht voor zitstokken dan lopen, en de voorste tenen gedeeltelijk verbonden aan de basis.

gierzwaluw

Orde : nachtzwaluwachtigen Familie : Apodidae   

Gierzwaluwen zijn kleine vogels, die het grootste deel van hun leven doorbrengen vliegen. Deze vogels hebben zeer korte benen en niet vrijwillig vestigen op de grond, in plaats daarvan slechts neerstrijken op verticale oppervlakken. Veel gierzwaluwen hebben lange swept-back vleugels die een halve maan of een boemerang lijken.

ral

Orde : Gruiformes Familie : Sarothruridae   

De rallen zijn een kleine familie van de grond levende vogels alleen te vinden in Madagaskar en Afrika bezuiden de Sahara.

kleine watervogels

Orde : Gruiformes Familie : Rallidae   

Rallidae is een grote familie van kleine tot middelgrote vogels die het bevat rails , crakes , koeten en gallinules . Meestal wonen ze dichte vegetatie in een vochtige omgeving in de buurt van meren, moerassen, of rivieren. In het algemeen zijn ze verlegen en gesloten vogels, waardoor ze moeilijk te observeren. De meeste soorten hebben sterke benen en lange tenen die goed worden aangepast aan zachte oneffen oppervlakken. Ze hebben de neiging om op korte, afgeronde vleugels en zwakke vliegers zijn.

kraanvogels

De grijze kraanvogel is de nationale vogel van Uganda

Orde : Gruiformes Familie : Gruidae   

Kranen zijn grote, lange benen en lange hals vogels. In tegenstelling tot de vergelijkbare ogende, maar niet verwante reigers, kranen vliegen met hals uitgestrekt, niet teruggetrokken. De meeste hebben uitgebreide en lawaaierige hof displays of “dansen”.

grielen

Orde : Charadriiformes Familie : Burhinidae   

De dikke knieën zijn een groep van steltlopers over de hele wereld in de tropische zone gevonden, met een aantal soorten ook het fokken in gematigde Europa en Australië. Ze zijn middelgrote tot grote waadvogels met sterke zwart of geel-zwarte rekeningen, grote gele ogen en cryptisch verenkleed. Ondanks wordt aangemerkt als steltlopers meeste soorten hebben een voorkeur voor droge of semi-aride habitats.

Egyptische plevier

Orde : Charadriiformes Familie : Pluvianidae   

De Egyptische plevier wordt gevonden over equatoriaal Afrika en langs de rivier de Nijl.

kluten

Orde : Charadriiformes Familie : Recurvirostridae   

Recurvirostridae is een familie van grote waadvogels die omvat kluten en palen . De avocets hebben lange benen en lange omhoog-gebogen rekeningen. De palen hebben een extreem lange benen en lange, dunne, rechte snavels.

scholeksters

Orde : Charadriiformes Familie : Haematopodidae   

De scholeksters zijn groot en lawaaierig plevier -achtige vogels met een sterke snavel die gebruikt wordt voor het open breken van weekdieren .

plevieren en kieviten

Orde : Charadriiformes Familie : Charadriidae   

De familie Charadriidae omvat de plevieren , dotterels en kieviten . Het zijn kleine tot middelgrote vogels met compacte organismen, korte dikke nekken, en lange vleugels. Ze zijn te vinden in het open veld, meestal in de buurt van water.

snip

Orde : Charadriiformes Familie : Rostratulidae   

Snippen hebben korte poten, lange snavels.

jacanas

Orde : Charadriiformes Familie : Jacanidae   

De jacanas zijn steltlopers die in de tropen voorkomen. Ze zijn herkenbaar aan hun enorme poten en klauwen, waarmee ze op drijvende waterplanten kunnen lopen. Ze zijn te vinden bij ondiepe meren.

steltlopers

Orde : Charadriiformes Familie : Scolopacidae   

Scolopacidae is een grote diverse familie van kleine tot middelgrote oever vogels. De meerderheid van deze soorten eten kleine ongewervelde dieren die ze in de modder, of de bodem vinden.

kwartels

Orde : Charadriiformes Familie : Turnicidae   

Kwartels zijn kleine loopvogels met een schutkleur. Het vrouwtje heeft meer sprekende kleuren dan het mannetje, zij initieert de hofmakerij. Het mannetje broedt de eieren uit en zorgt voor de jongen.

vorkstaartplevieren en renvogels

Orde : Charadriiformes Familie : Glareolidae   

Glareolidae is een familie waadvogels omvattende de Vorkstaartplevieren , die korte benen, lange gerichte vleugels en lange gevorkte staarten, en hebben coursers , die lange benen, korte vleugels en lang zijn, wees rekeningen die kromme beneden.

meeuwen en sternen

Orde : Charadriiformes Familie : Laridae   

Laridae is een familie van middelgrote tot grote zeevogels , de meeuwen , sterns en skimmers . Meeuwen zijn meestal grijs of wit, vaak met zwarte noteringen op het hoofd of vleugels. Ze hebben stout, vrij lange rekeningen en zwemvliezen. Sterns zijn een groep van algemeen middelgrote tot grote zeevogels typisch met grijs of wit verenkleed, vaak met zwarte noteringen op het hoofd. De meeste sternen jagen vissen door te duiken maar sommige halen insecten van de oppervlakte van zoet water. Sterns zijn in het algemeen langlevende vogels, met verschillende soorten bekend van meer dan 30 jaar te leven. Skimmers zijn een kleine familie van tropische stern-achtige vogels. Ze hebben een langwerpig onderkaak waarmee ze voeden door die laag over het wateroppervlak en skimming het water voor kleine vissen.

ooievaars

Orde : Ciconiiformes Familie : Ciconiidae   

Ooievaars grote, lange benen, lange hals, waadvogels met lange, stout rekeningen. Ooievaars zijn stom, maar bill-geklepper is een belangrijke vorm van communicatie bij het nest. Hun nesten kunnen groot zijn en kunnen worden hergebruikt voor vele jaren. Veel soorten zijn trekvogels.

slangenhalsvogel

Orde : suliformes Familie : Anhingidae   

Darters worden vaak “snake-birds” vanwege hun lange dunne nek, die een slang-achtige uitstraling geeft wanneer ze zwemmen met hun lichaam ondergedompeld. De mannetjes hebben zwart en donkerbruin verenkleed, een erectiele kuif op de nek en een grotere wetsvoorstel dan het vrouwtje. De vrouwtjes hebben veel bleker verenkleed vooral op de nek en buik. De darters hebben totaal zwemvliezen en hun benen zijn kort en ligt ver terug op het lichaam. Hun verenkleed is enigszins permeabel, zoals die van aalscholvers, en zij spreidden hun vleugels te drogen na het duiken.

aalscholvers

Orde : suliformes Familie : Phalacrocoracidae   

Phalacrocoracidae is een familie van middelgrote tot grote kust, visetende zeevogels die aalscholvers en shags omvat. Plumage kleur varieert, met de meerderheid die voornamelijk donkere verenkleed, sommige soorten zijn zwart-wit, en een paar zijn kleurrijk.

pelikanen

Orde : Pelecaniformes Familie : Pelecanidae   

Pelikanen zijn grote watervogels met een onderscheidend etui onder de snavel. Zij hebben met zwemvliezen voeten met vier tenen.

hamerkop

Orde : Pelecaniformes Familie : Scopidae   

De hamerkop is een middelgrote vogel met een lange ruige kuif. De vorm van de kop met een gebogen rekening en kam achter doet denken aan een hamer, vandaar de naam. Het verenkleed is grauw-bruin allemaal voorbij.

reigers

Orde : Pelecaniformes Familie : Ardeidae   

De familie Ardeidae bevat de roerdomp , reigers en zilverreigers . Reigers en zilverreigers zijn middelgrote tot grote waadvogels met lange halzen en benen. Roerdompen neiging kortere hals en meer op hun hoede te zijn. De leden van Ardeidae vliegen met hun nek ingetrokken, in tegenstelling tot andere lange hals vogels zoals ooievaars, ibissen en lepelaars.

ibis en lepelaar

Orde : Pelecaniformes Familie : Threskiornithidae   

Threskiornithidae is een familie van grote aardse en waadvogels die omvat ibissen en lepelaars . Ze hebben lange, brede vleugels met 11 primaire en 20 secundaire veren. Ze zijn sterke vliegers en ondanks hun grootte en gewicht, zeer bekwaam soarers.

secretarisvogel

Orde : Accipitriformes Familie : Sagittariidae   

De Secretarybird is een roofvogel, maar is gemakkelijk te onderscheiden van andere roofvogels door een lange crane-achtige benen.

visarend

Orde : Accipitriformes Familie : Pandionidae   

De familie Pandionidae bevat slechts één soort, de visarend. De visarend is een medium-large roofvogel dat is een specialist vis-eter met een wereldwijde distributie.

havik, buizerd en adelaar

Orde : Accipitriformes Familie : Accipitridae   

Accipitridae is een familie van roofvogels waaronder haviken , adelaars , vliegers , plunderaars en Oude Wereld gieren . Deze vogels hebben krachtige vastgehaakte bekken voor tearing vlees van hun prooi, sterke benen, krachtige klauwen, en scherp zicht.

uil

Orde : Strigiformes Familie : Strigidae   

De typische uilen zijn kleine tot grote, solitaire, nachtelijke roofvogels. Ze hebben grote, naar voren gerichte ogen en oren, een havikachtige snavel en een opvallende cirkel van veren rond elk oog genoemd een gezichtschijf.

muisvogel

Orde : muisvogels Familie : Coliidae   

De mousebirds zijn slanke grijsachtige of bruine vogels met zachte, haarachtige lichaamsveren en zeer lange dunne staarten. Ze leven in bomen en scharrelen door de bladeren als knaagdieren, op zoek naar bessen, fruit, en knoppen. Ze halen acrobatische toeren uit en kunnen op hun kop uiten. Alle soorten hebben sterke klauwen en omkeerbare buitenste tenen. Ze hebben een kuif op de kop en korte, stevige snavels.

trogon

Orde : Trogoniformes Familie : Trogonidae   

De familie Trogonidae omvat trogons en quetzals. Gevonden in tropische bossen in de wereld. Deze vogels voeden zich met insecten en fruit, ze hebben brede snavels en korte poten en eten het liefst in de boom. Hoewel hun vlucht snel is, vliegen ze vaak alleen korte afstanden. Trogons hebben zachte, vaak kleurrijke, veren met onderscheidende mannelijke en vrouwelijke verenkleed.

hop

Orde : Coraciiformes Familie : Upupidae   

Hops hebben zwart, wit en oranjerode veren met een grote opstaande kam op hun hoofd.

hoornraaf

Orde : Bucerotiformes Familie : Bucorvidae   

De grond hoornvogel is een loopvogel die zich voedt met insecten, andere vogels, slangen en amfibieën.

toekan

Orde : Coraciiformes Familie : Bucerotidae   

Toekan is een vogelsoort met een grote gebogen snavel, in de vorm van de hoorn van een koe. Vaak met felle kleuren een kam op de bovenkant van de snavel.

ijsvogel

Orde : Coraciiformes Familie : Alcedinidae   

IJsvogels zijn middelgrote vogels met relatief grote koppen, lange snavels, korte poten en gedrongen staarten.

bijeneter

Orde : Coraciiformes Familie : Meropidae   

De bijeneters behoren tot de groep buurt passerinevogels vogels. De meeste soorten zijn te vinden in Afrika, maar sommige soorten komen ook voor in Zuid-Europa, Madagascar, Australië en Nieuw-Guinea. Kenmerkend is het rijk gekleurde verenkleed, slank lijf, en over het algemeen langwerpige, staartpennen. Alle soorten zijn kleurrijk en hebben lange snavels en spitse vleugels, waardoor in de verte op een zwaluw lijken.

roller of scharrelaar

Orde : Coraciiformes Familie : Coraciidae   

Rollers lijken op kraaien in afmeting en bouw, maar zijn meer verwant aan de ijsvogels en bijeneters . Zij delen de kleurrijke verschijning van deze groepen met blauw en bruin verenkleed. De twee binnenste voorste tenen zijn verbonden, maar de buitenteen niet.

baardvogel of ketellapper

Orde : Piciformes Familie : Afrikaanse Baardvogels   

De barbets zijn mollige vogels, met korte halzen en grote koppen. Ze danken hun naam aan de veren die rond hun zwarte snavels groeien. De meeste soorten zijn fel gekleurd.

honingzuiger of kolibrie

Orde : Piciformes Familie : Indicatoridae   

Honingzuigers behoren tot de weinige vogels die zich voeden met nectar. Ze zijn vernoemd naar de grote honingspeurder dat traditionele honing-jagers leidt tot nesten van bijen en na de jagers de honing zijn geoogst, voedt zich met de resterende inhoud van de korf.

Orde : Passeriformes Familie : Nectariniidae   

specht

Orde : Piciformes Familie : Picidae   

Spechten zijn kleine tot middelgrote vogels met beitelvormige bekken, korte benen, stijve staarten en lange tongen gebruikt voor het vangen van insecten. Sommige soorten hebben voeten met twee tenen wijzen vooruit en twee achteruit, terwijl een aantal soorten hebben slechts drie tenen. Veel spechten hebben de gewoonte van te tikken luidruchtig op boomstammen met hun snavel.

valk

Orde : Falconiformes Familie : Falconidae   

Falconidae is een familie van dagroofvogels. Ze verschillen van haviken, adelaars en vliegers in dat ze doden met hun snavel in plaats van hun klauwen.

papegaai en parkiet

Orde : Psittaciformes Familie : Psittaculidae   

Karakteristieke kenmerken van papegaaien onder andere een sterke gebogen rekening, een rechte houding, sterke benen, en klauwde zygodactyl voeten. Veel papegaaien zijn levendig gekleurd, en sommige zijn veelkleurig. Hun grootte varieert van 8 tot 100 cm.

breedbek

Orde : Passeriformes Familie : Calyptomenidae   en Eurylaimidae

De broadbills zijn klein, felgekleurde vogels die zich voeden met fruit en ook insecten in vliegenvanger mode te nemen, snapping hun brede rekeningen. Hun leefgebied is luifels van natte bossen.

pitta

Orde : Passeriformes Familie : Pittidae   

Pittas zijn middelgrote door zangvogel normen en zijn gedrongen, met vrij lange, sterke benen, korte staart en stout rekeningen. Velen zijn fel gekleurd. Ze brengen het grootste deel van hun tijd op natte bosgrond, het eten van slakken, insecten, en soortgelijke ongewervelde dieren.

vliegenvanger

Orde : Passeriformes Familie : Platysteiridae   

De acacia-ogen, of puffback vliegenvangers, zijn klein stout passerinevogels van de Afrikaanse tropen. Zij krijgen hun naam aan de felgekleurde vlezige oog decoraties in de meeste soorten in deze groep.

Orde : Passeriformes Familie : Monarchidae   

Orde : Passeriformes Familie : stenostiridae   

Het merendeel van de soorten van deze kleine familie zijn te vinden in Afrika, hoewel een paar bewonen tropisch Azië. Ze zijn niet nauw verwant aan andere vogels genaamd “vliegenvangers”.

klauwier, fiskaal en boubou

Orde : Passeriformes Familie : Vangidae   

De helmklauwieren zijn vergelijkbaar in te bouwen om de Klauwieren, maar hebben de neiging om kleurrijke species met opvallende toppen of andere hoofd ornamenten, van waaruit zij hun naam krijgen.

Orde : Passeriformes Familie : Malaconotidae   

Orde : Passeriformes Familie : Laniidae   

rupsvogel

Orde : Passeriformes Familie : Campephagidae   

De rupsvogels zijn kleine tot middelgrote passerinevogels. Ze zijn overwegend grijs met wit en zwart, hoewel sommige soorten zijn fel gekleurd.

wielewaal

Orde : Passeriformes Familie : Oriolidae   

Wielwalen zijn kleurrijke vogels.

drongo

Orde : Passeriformes Familie : Dicruridae   

De drongos zijn meestal zwart of donker grijs van kleur, soms met metallic tinten. Ze hebben lange gevorkte staart, en sommige Aziatische soorten hebben uitgebreide staart decoraties. Ze hebben korte benen en zitten zeer rechtop wanneer neergestreken, als een klauwier. Ze flycatch of neem prooi van de grond.

kraaien, gaaien, raven en eksters

schildraaf

Orde : Passeriformes Familie : Corvidae   

De familie Corvidae bevat kraaien , raven , gaaien , choughs , eksters , treepies , notenkrakers en podoces . Corvids zijn boven het gemiddelde in grootte tussen de Passeriformes, en enkele van de grotere soorten vertonen een hoge mate van intelligentie.

nicator

Orde : Passeriformes Familie : Nicatoridae   

De nicators zijn klauwier-achtig, met verslaafd rekeningen. Ze zijn endemisch in sub-Sahara Afrika.

leeuwerik

Orde : Passeriformes Familie : Alaudidae   

Larks zijn kleine aardse vogels met vaak extravagante songs en weergave vluchten. De meeste leeuweriken zijn vrij saai uitzien. Hun eten is insecten en zaden.

mees en tit

Orde : Passeriformes Familie : Paridae   

De Paridae zijn hoofdzakelijk kleine gedrongen bosbouwrassen met korte stout rekeningen. Sommige hebben toppen. Ze zijn aanpasbaar vogels, met een gemengde voeding, zaden en insecten.

Orde : Passeriformes Familie : Remizidae   

De Buidelmezen-tieten zijn een groep van kleine passerinevogels verband met de werkelijke borsten. Ze zijn insecteneters.

boomkruiper

Orde : Passeriformes Familie : Certhiidae   

Boomkruipers zijn klein bosvogels, bruin boven en wit onder. Ze hebben dunne wezen neerwaarts gebogen wissels, waarmee ze insecten bevrijden uit de schors. Ze hebben stijve staartveren, zoals spechten, die ze gebruiken om zichzelf te onderhouden op verticale bomen.

buulbuul

Orde : Passeriformes Familie : Pycnonotidae   

Bulbuls zijn middelgrote zangvogels. Sommige zijn kleurrijk, met geel, rood of oranje ventilatieopeningen, wangen, keel of supercilia, maar de meeste zijn saai, met uniform olijf-bruin tot zwart verenkleed. Sommige soorten hebben verschillende toppen.

grasmus

Orde : Passeriformes Familie : macrosphenidae   

Afrikaanse zangers zijn kleine tot middelgrote insecteneters die worden aangetroffen in een breed scala van habitats ten zuiden van de Sahara.

Orde : Passeriformes Familie : Scotocercidae    

boszanger, tjiftjaf

Orde : Passeriformes Familie : Phylloscopidae   

Leaf zangers zijn een familie van kleine insectenetende vogels meestal gevonden in Eurazië en variërend in Wallacea en Afrika. De soorten zijn van verschillende afmetingen, vaak groen-plumaged boven en geel onder of meer ingetogen met grijs-groen naar grijs-bruine kleuren.

zangvogel en karekiet

Orde : Passeriformes Familie : Acrocephalidae   

Orde : Passeriformes Familie : locustellidae   

Locustellidae zijn een familie van kleine insectenetende zangvogels vooral gevonden in Eurazië, Afrika, en de Australische regio. Ze zijn nogal klein vogels met staarten die meestal lang en puntig, en hebben de neiging om saai bruinachtige of buffy helemaal over zijn.

camaroptera en apalis

Orde : Passeriformes Familie : cisticolidae   

De cisticolidae zijn grasmussen voornamelijk te vinden in warmere zuidelijke regio’s van de Oude Wereld. Ze zijn over het algemeen zeer kleine vogels van saai bruin of grijs uiterlijk gevonden in het open veld, zoals grasland of scrub.

sylvia

Orde : Passeriformes Familie : Sylviidae   

De familie Sylviidae is een groep van kleine insectenetende zangvogels. Ze komen voornamelijk als broedende soorten, zoals de gemeenschappelijke naam al aangeeft, in Europa, Azië en, in mindere mate, Afrika. De meeste zijn van het algemeen undistinguished uiterlijk, maar velen hebben kenmerkende songs.

brilvogel

Orde : Passeriformes Familie : Zosteropidae   

De witte ogen zijn klein en meestal onuitgesproken, hun veren boven het algemeen wat doffe kleur zoals groen-olijf, maar sommige soorten hebben een witte of heldere gele keel, borst- of onderste delen, en verscheidene hebben bleekgele flanken. Zoals de naam al aangeeft, veel soorten hebben een witte ring rond elk oog.

lijster, timalia

Orde : Passeriformes Familie : pellorneidae   

Deze kleine tot middelgrote zangvogels hebben zachte donzige veren maar zijn verder nogal divers. Leden van het geslacht illadopsis worden gevonden in bossen, maar sommige andere geslachten zijn vogels van struikgewas.

babbelaar

Orde : Passeriformes Familie : leiothrichidae   

De leden van deze familie zijn divers in grootte en kleur, hoewel die van geslacht turdoides neiging bruin of grijs zijn. De familie is te vinden in Afrika, India en Zuidoost-Azië.

Orde : Passeriformes Familie : Modulatricidae   

hyliota

Orde : Passeriformes Familie : Hyliotidae   

De leden van deze kleine familie, van het geslacht hyliota , zijn vogels van het kronendak. Ze hebben de neiging te voeden in mixed-species koppels.

vliegenvangers Oude Wereld

Orde : Passeriformes Familie : Muscicapidae   

Oude Wereld Vliegenvangers zijn een grote groep van kleine zangvogels afkomstig uit de Oude Wereld. Ze zijn vooral kleine boom insecteneters. Het uiterlijk van deze vogels is zeer gevarieerd, maar ze hebben meestal zwakke songs en zware gesprekken.

spruw en lijster

Orde : Passeriformes Familie : Turdidae   

De lijsters zijn een groep van passerinevogels die vooral voorkomen in de Oude Wereld. Ze zijn dikke, zachte plumaged, kleine tot middelgrote insecteneters of soms alleseters, vaak voeden op de grond. Velen hebben aantrekkelijke songs.

spreeuw

Orde : Passeriformes Familie : Sturnidae   

Spreeuwen zijn kleine tot middelgrote passerinevogels. Hun vlucht is sterk en direct en ze zijn erg gezellig. Hun voorkeur leefgebied is vrij open land. Ze eten insecten en fruit. Veren is meestal donker met een metaalglans.

ossenpikker

Orde : Passeriformes Familie : Buphagidae   

Aangezien zowel het Engels en het wetenschappelijke namen van deze vogels impliceren ze zich voeden met ectoparasieten , vooral teken, gevonden op grote zoogdieren.

kwikstaarten en pieper

Orde : Passeriformes Familie : Motacillidae   

Motacillidae is een familie van kleine zangvogels met middellange tot lange staarten. Zij omvatten de kwikstaarten, longclaws en piepers. Ze zijn slank begane voeden insecteneters van open terrein.

vink en kanarie

Orde : Passeriformes Familie : Fringillidae   

Vinken zijn zaadetende passerinevogels, die kleine tot matig groot zijn en een sterke snavel, meestal conisch en bij sommige soorten groot. Allemaal twaalf staartpennen en negen slagpennen. Deze vogels hebben een stuiterende vlucht met afwisselende periodes van klappende en glijden op gesloten vleugels, en de meeste goed zingen.

gors

Orde : Passeriformes Familie : Emberizidae   

De emberizids zijn een grote familie van zangvogels. Ze zijn zaadetende vogels met apart gevormde rekeningen. Veel emberizid soorten hebben kenmerkende hoofd patronen.

mussen

Orde : Passeriformes Familie : Passeridae   

Mussen klein passerinevogels. In het algemeen, neigen de mussen kleine, mollige, bruine of grijze vogels met korte staarten en korte krachtige snavels zijn. Sparrows zijn zaad eters, maar ze verbruiken ook kleine insecten.

wever

Orde : Passeriformes Familie : Ploceidae   

De wevers zijn kleine passerinevogels verband met de vinken . Ze zijn zaadetende vogels met bolconische rekeningen. De mannetjes van de vele soorten zijn fel gekleurd, meestal in rood of geel en zwart. Sommige soorten vertonen variatie in kleur alleen in het broedseizoen.

vink en strild

Orde : Passeriformes Familie : Estrildidae   

De estrildid vinken zijn kleine zangvogels van de Oude Wereld tropen en Australasia . Ze zijn gezellig en vaak koloniale zaadeters met korte dik, maar puntige rekeningen. Ze zijn allemaal gelijk in structuur en gewoonten, maar hebben grote variatie in verenkleed kleuren en patronen.

wida (vogels met lange staart)

-Pin tailed Whydah

Orde : Passeriformes Familie : viduidae   

De indigobirds zijn vink-achtige soorten die meestal zwart of indigo overwegend in hun verenkleed. Allen zijn broedparasieten die hun eieren in de nesten van lag estrildid vinken .