nederlands paspoort

 

Er is een hoop om te doen geweest, maar per 1 juni 2015 gaat deze wetswijziging toch in:

Nederlandse ouders reizend met minderjarige (< 18 jaar)  kinderen naar Zuid-Afrika, dienen ALTIJD een originele en onverkorte versie van de geboorteakte bij binnenkomst te overleggen. Heeft u een andere nationaliteit, neem dan contact op met het consulaat van Zuid-Afrika, zie details onderaan deze bladzijde.

Waar vraag je dit aan?
Zo een akte vraag je aan bij de gemeente in de geboorteplaats van het kind.
Volgens immigratiewet 6(12)(a) moeten ouders die met hun minderjarige kinderen willen reizen in het bezit zijn van een origineel (onverkort) geboortecertificaat van hun kind, waarop de gegevens van de ouders zijn vermeld. Het betreft hier niet het gemeentelijke uittreksel, maar de officiële (onverkorte) geboorteakte.

Afhankelijk van de manier waarop deze wordt aangevraagd duurt het minimaal  3 (met DigiD) tot 10 (schriftelijk) werkdagen. Wees dus op tijd!

Wanneer kinderen zonder hun ouders reizen (maar met een familielid, kennis of andere begeleider), dan moeten zij een officiële verklaring bij zich hebben waarin beide ouders toezeggen dat het kind toestemming heeft om te reizen, evenals kopieën van de paspoorten van de ouders of de wettelijke voogd van het reizende kind;

Als slechts een van de ouders met het kind meereist, dan moet hij/zij naast het geldige geboortecertificaat een schriftelijke verklaring van de andere ouder hebben, die het kind toestemming geeft om te reizen;
Indien nodig een officieel bewijs dat deze alleenstaande ouder volledige voogdij en ouderlijke zeggenschap over het reizende kind heeft, danwel een officiële overlijdensakte van de andere ouder van het kind.

bron: SA Tourism Netherlands/www.mijnzuidafrika.nl

Vragen?

Neem contact op met het consulaat van Zuid-Afrika in Den Haag
070 – 3924501 (openingstijden etc.)

 

Ingrid Gorter
Zuid-Afrika Specialist
datum: 04/01/2015